Một ngày chưa đến mùa đông

Ảnh chụp ngày 3 tháng 12, 2021, trời hôm ấy rất lạnh và gió mạnh. Buổi chiều có chút xíu nắng thấy có vài con rùa đang phơi nắng. Có tất cả bốn con rùa. Con thứ nhất to nhất, thấy tôi ngừng xe đạp cách chỗ rùa đang ngồi khoảng 20 mét, xa như vậy mà nó vẫn rất tinh ý, nhào ngay xuống, nhẹ nhàng không khuấy động mặt nước. Còn lại ba con. Tôi vừa chụp ảnh hai con rùa này thì cả ba con đều biến mất.

Loại trái này mọc rất nhiều trong rừng. Cả một cây chi chít trái. Nhiều loại giống nhau nên khó phân biệt. Không biết có phải là winterberry, hay không?

Một con quạ đậu tuốt trên ngọn cây khá cao, kêu quang quác, mổ lọc cọc vào cây.

Đi ngang Colonial Park, ở cây thông đã thấy người ta treo hai quả cầu màu đỏ và tượng này. Năm ngoái (và năm kia) thấy người ta treo rất nhiều tượng hình và quả cầu. Tôi đã khen người Mỹ rất hay, đem đồ trang trí treo lên cây thông giữa rừng để mọi người ngắm. Sau Giáng sinh thấy tất cả đều được gỡ xuống.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s