Chút nắng mùa đông

Buổi sáng trước nhà ngày 15 tháng 12, 2021

Great Blue Heron ở trong một cái đầm gần Amwell Road.

Vẫn còn một con rùa nằm sưởi nắng. Hôm qua buổi sáng có nắng, được chừng 50 độ F. Buổi chiều tắt nắng, 3 giờ chiều đã như 6 giờ chiều mùa hè.

The desolation of winter;
Passing through a small hamlet,
A dog barks.
Shiki – R. H. Blyth dịch sang tiếng Anh.

Mùa đông vắng vẻ
Đi ngang thôn làng
Vẳng nghe chó sủa
(Bầu trời thênh thang)

Nguyễn thị Hải Hà dịch.

2 thoughts on “Chút nắng mùa đông”

Leave a Reply to Bà Tám Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s