4 thoughts on “Đường lên trời”

 1. Oh, so cute Hà!
  Những cái nấm dễ thương nhưng chỉ có kiến mới leo lên trời được thôi, người tâm nặng quá leo lên sẽ vỡ thang ngay : )

  There’s a lady who’s sure all that glitters is gold
  And she’s buying a stairway to heaven
  (Led Zeppelin – Stairway to Heaven)

  Liked by 2 people

Comments are closed.