4 thoughts on “Chúc mừng Giáng sinh”

    1. Cám ơn cháu. Chúc Min và gia đình vui vẻ, mạnh khỏe, và trẻ trung. Lời chúc của cháu đầy đủ quá nên cô cũng muốn lập lại câu của cháu viết. Riêng chúc cháu năm mới đầy sáng tạo.

      Liked by 1 person

Comments are closed.