4 thoughts on “Chúc mừng Giáng sinh”

    1. Cám ơn cháu. Chúc Min và gia đình vui vẻ, mạnh khỏe, và trẻ trung. Lời chúc của cháu đầy đủ quá nên cô cũng muốn lập lại câu của cháu viết. Riêng chúc cháu năm mới đầy sáng tạo.

      Liked by 1 person

Leave a Reply to Bà Tám Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s