Đam Mê tiếng Việt – Lê Thị Huệ

Bảng hiệu của Gió O gồm 4 dàn trải. Sáng tạo, Trí Huệ, Đam Mê, và Thách Đố.  

Có lẽ cái đam mê chính của chúng tôi là đam mê Tiếng Việt.

Một nòng cốt thúc đẩy sự hiện hữu  của Gió O, là niềm đam mê Tiếng Việt.

Khi đã gọi tên là đam mê thì chúng ta không cưỡng lại được. Tựa như đàn ông đàn bà nhìn nhau đã mê nhau rồi thì không cách chi dứt được. Chúng tôi mê tiếng Việt quá đỗi. Có người mê cờ bạc, mê stocks, còn chúng tôi thì mê những con chữ những lời nói bằng tiếng Việt.

Vì mê tiếng Việt, nên  trước khi làm cái điều mà nhiều nhà yêu nước gọi là  bổn phận bảo tồn tiếng Việt, chúng tôi chọn viết tiếng Việt .

Ngôn ngữ mạnh hơn đời sống. Ngôn ngữ cho chúng tôi 2 đời sống. Một đời sống thực và một đời sống trong ngôn ngữ. Với may mắn này, các tác phẩm mới chào đời trên Gió O. Sự sáng tạo của chúng tôi để lại cho đời những tác phẩm. Một trăm năm sau, đời sống này có thể xóa đi, nhưng tác phẩm sẽ còn lại. Thế nên chúng tôi say đắm, mê mẩn,  tri âm với Tiếng Việt.

Đọc toàn bài, link ở đây.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s