Nhật ký đọc 8

Tranh Hokusai, thơ Lý Bạch.

Lý Bạch ngắm thác nước ở Lu Sơn

Lâu rồi đọc quyển tranh Hokusai, tôi thấy quyển sách có đưa ra chủ đề “So sánh thơ Nhật và thơ Trung quốc” trong loạt tranh của Hokusai. Trong loạt bài này có bức tranh vẽ Lý Bạch đi ngắm thác nước ở núi Lu Sơn. Đây là bức tranh gỗ có kích thước 50.9 x 22.9 cm. Thi sĩ Lý Bạch được hai người hầu cận đỡ trong khi ông ngắm thác đến ngơ ngẩn cả người. Bức tranh được Hokusai bố cục táo bạo bằng cách chia bức tranh thành hai phần theo chiều thẳng đứng.

Kèm theo bức tranh có bài thơ của Lý Bạch, được Alfred Haft dịch ra tiếng Anh.

Censer Peak in the sunlight puffs clouds of purple haze,
as, seen afar, the waterfall hangs before the river.
The current leaps and tumbles sheer for three-thousand feet.
Or is that the Milky Way pouring from the heights of heaven?

Bản tiếng Hán Việt và bản dịch ra tiếng Việt tôi tìm thấy trong “Đường Thi Tuyển Dịch II” của ông Chi Điền Hoàng Duy Từ. Trang 88. Quyển này do ông Hoàng Tuấn Lộc xuất bản năm 1986 ở Hungtington Beach California.

Vọng Lư sơn bộc bố.
Nhật chiếu Hương-Lo sinh tử yên. 
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên
Phi lưu trực há tam thiên xích
Nghi thị Ngân hà lạc cửu thiên

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này:
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dãy Ngân-hà tuột khỏi mây

Bản dịch của Tương Như

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s