Cỏ pampas

Cỏ pampas

somehow, in some way,
it has managed to survive
pampas grass in the snow
*
– Basho

Chẳng hiểu vì sao, bằng cách nào
Cỏ pampas chôn chân trong tuyết
Suốt mùa đông vẫn vẫy tay chào

Cỏ lau, hay sậy, hay pampas?

Dẫu rằng cỏ chẳng có tên
Vẫn như hoa nở giữa nền trời xanh.

*Bài thơ của Basho trích từ quyển Winter – A spiritual Biography of the Season Edited by Gary Schmidt & Susan M. Felch. p. 19. Bản dịch sang tiếng Anh của Makoto Ueda (Standford)

2 thoughts on “Cỏ pampas”

    1. Đúng vậy cháu. Cô thích hình ảnh nó lắt lay theo gió rồi nghĩ đến ca dao. Gió lay bông sậy để buồn cho ai. Bỗng dưng quên mất câu sáu, chỉ nhớ câu tám.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s