Sưởi nắng

Thứ Tư, 9 tháng Hai 2022 trời ấm, giữa mùa đông mà nhiệt độ lên đến gần 50 độ F. Hôm nay, thứ Sáu, 11 tháng Hai dự báo sẽ lên đến 59 độ F. Thời tiết lý tưởng để đi bộ. Gặp Sóc đang sưởi nắng. Thấy người đến gần mà không sợ, không bỏ chạy. Bộ lông đẹp, đôi mắt hiền. Trông có dễ thương không?

6 thoughts on “Sưởi nắng”

    1. Mai làm Hà nghĩ đến câu thơ, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mai sẽ làm gì trong một ngày nắng ấm áp giữa mùa đông, như hôm nay? Hổm rày Hà chờ bài mới, hoài không thấy.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s