Đứa đầu tiên

Đêm qua, 02/26/2022, trong lúc mọi người ở New Jersey đang ngủ, ó bạc đầu ấp trứng trong video camera của Duke Farms đã nở ra đứa con đầu tiên. Thật ra tôi không biết trứng nở từ lúc nào, có thể trong ngày và đêm 02/25/2022. Hai con ó bạc đầu thay phiên nhau ấp hai cái trứng, không biết con nào trống con nào mái, có thể nào cả hai con đều là chim mái hay không? Dường như có một con ấp chính, con kia chỉ phụ, thay thế cho con chính đi kiếm ăn. Cả hai đều chăm chút chim con chu đáo. Chim con đã bắt đầu được mớm cho ăn. Thức ăn là con cá, có lẽ hôm qua còn dư. Khoảng gần cuối đoạn phim con chim lúc nãy bay đi kiếm ăn giờ trở về mang theo một phần cái xác của con thú nào đó. Nhìn cái chân tôi đoán là chân thỏ, vì nó có vẻ lớn hơn chân squirrel.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s