Đứa thứ hai

Đêm qua, hay rạng sáng ngày 1 tháng Ba năm 2022, cái trứng ó đầu bạc thứ hai đã nở. Tôi rình tổ chim này mấy bữa nay. Hôm qua thấy trứng khảy mỏ, cựa quậy trong vỏ rất mạnh tôi biết chim sắp ra khỏi vỏ. Muốn chúc mừng nhưng chắc mấy con chim không nghe được, nên thôi.

4 thoughts on “Đứa thứ hai”

Comments are closed.