Da vàng trên xứ tuyết

Bài này viết từ hồi giữa mùa đông. Giờ thì cuối mùa đông. Xin mời các bạn đọc.

Có cả podcast qua giọng đọc khả ái của Phan Hoàng My. Đã vậy, những tấm ảnh minh họa thật là lộng lẫy.

2 thoughts on “Da vàng trên xứ tuyết”

  1. cô ơi bài viết hay lắm. đọc một lần hiện lên mấy mùa đông gần đây của cô luôn (kể từ khi con biết cô). nhờ cô với cô TM mà con cũng thích ngắm cây hơn nữa.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s