Cành hoa be bé

Hoa cây Norway maple (Acer platanoides).
Đoán là hoa đào, nhưng không biết loại nào. Đoán là cherry blossom.
Nghe có vẻ giả tạo nhưng thật ra đám hoa của cỏ dại này có tên là Spring Beauty.
Không biết tên, cây màu đỏ tím, lá màu đỏ tím, hoa màu hồng nhạt, có thể là cây hạnh nhưng không chắc.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s