Vài tấm ảnh đánh dấu một ngày đã qua

Nhập đàn

Thường thường, ngỗng Canada đẻ năm hay sáu trứng do đó một đàn thường có 5 con, sáu con đã thấy là đông. Được vài hôm rơi rụng dần còn lại ba con. Thỉnh thoảng thấy một đàn chỉ có mỗi một con bé xíu. Để bảo vệ đàn con hữu hiệu hơn, ngỗng thường nhập đàn đi chung với nhau. Đôi khi mấy con ngỗng lớn khác cũng tham gia bảo vệ ngỗng con không phải con của chúng. Do đường trail bị sửa chữa nên ngỗng trôi giạt khá nhiều, mỗi đàn thường chỉ thấy ba con, bốn con. Số ngỗng mất tổ mất trứng cũng đông. Ở Five-Mile-Lock thấy đàn ngỗng con lên bờ nằm chùm nhum với nhau, cỡ hơn chục con. Có hai ngỗng lớn đứng sát bên. Xa hơn một chút bên bờ kênh có hai con ngỗng lớn cũng đứng canh. Có lẽ ít nhất là hai đàn ngỗng nhập chung với nhau.

Ó con đã leo cành cao

Đây là con ó con mới nở đâu hồi đầu tháng Ba ở Duke Farms. Bây giờ về cỡ kích thước (size) nó cũng lớn tương đương với cha mẹ của nó. Hai hôm nay đã leo lên thân cây cao chỗ cha mẹ nó thường đậu mỗi lúc trông chừng nó. Đã vẫy đập cánh nhiều lần trong ngày nhưng chưa bay được, chỉ mới nhốm khỏi mặt tổ chừng vài inches. Thức ăn có vẻ ngày càng ít đi. Cả ngày có khi ó con chỉ được ăn một con cá bé tí. Những ngày khác có khi được ăn rắn, lươn, sóc, và chim. Những hôm mưa nhiều, sông chảy mạnh nước đục, ó cha mẹ không thấy mang cá về, ó con bồn chồn kêu gọi mãi. Có khi thấy cha hay mẹ, nó mừng quá xấn tới, mạnh đến độ ó cha mẹ văng ra khỏi tổ. Ó con tham ăn lắm. Thấy con cá bé mẹ ó mang về nó dành ngay và xù cánh ra che con cá lại. Ó mẹ bay đi rồi ó con mới thong thả ăn.

Ảnh copy từ video của Duke Farms.

Ó đầu bạc ở Ten-Mile-Lock

Phải độ năm tuổi ó mới có cái đầu bạc như thế này. Con ó này khá to. Tổ của nó ở chỗ gọi là Ten-Mile-Lock. Nó thường đậu trên cây sycamore này, cạnh bờ sông để bắt cá, tuy nhiên, tổ của nó thật sự ở cách đó chừng vài trăm feet. Lúc này cây mọc lá che kín hết tổ của nó. Người ta thường tưởng lầm tổ của nó ở cây sycamore này. Hai con ó này ở hai chỗ cách xa nhau cỡ mười miles hay hơn.

Giọt mưa trên lá

Đây là lá cây mayapple. Hoa màu trắng nhụy vàng. Trái chín có thể ăn được. Trái non có chất độc.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s