Hương Xưa

Hương Xưa nhạc và lời Cung Tiến; Ca sĩ Sĩ Phú

Lời Đường thi nghe vẫn rền trong sương mưa
Dù có bao giờ lắng men đợi chờ
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô