Ó bạc đầu bắt cá

Ó bạc đầu săn cá

Tấm ảnh không được vừa ý. Tôi đang để máy chụp tay, khẩu độ f/7.1, tốc độ 1/250s, 300mm. Tôi không chủ ý chụp chim, chỉ chụp ảnh hoa dại và rùa. Giá mà biết hên gặp ó bạc đầu săn cá chắc là để tốc độ cao hơn. May là trời nắng gắt chứ nếu không còn mờ hơn nữa.

Chúng tôi đang đi bộ, thấy trên sông con ó bạc đầu đang trôi trong nước. Khúc sông này gần tổ của hai con ó khá to lớn. Chúng tôi thường gặp nó đậu trên cành cây sycamore sát bờ sông. Tổ của nó ở trên một cái cây khác, cũng gần cây sycamore này. Một trong hai con, bộ lông trên đầu màu trắng của nó hơi ngã sang màu vàng, không hiểu vì dính bụi bặm hay nó tự nhiên như thế. Ngạc nhiên vì tại sao ó mà lại trôi trên mặt nước như vậy. Tôi tự hỏi hay là nó bị thương? Có người nào bắn nó chăng? Nó trôi chứ không bơi, cả người nó nằm trong nước nhưng đầu và cánh đều nổi trên mặt nước. Nó để cho người nó tự nhiên trôi và hướng vào bờ. Khi đến bờ nó đứng dậy không có vẻ gì bị thương tích. Tôi còn đang nhìn nó sững sờ, không biết chuyện gì, thì nó vụt bay lên. Chân nó có con cá khá lớn còn đang vùng vẫy.

À thì ra nó bắt cá. Có lẽ mất đà, nhào xuống nước, không thể cất cánh, và vì không muốn vuột mất con cá to, nên nó nằm im trôi vào bờ.

Một cuộc săn cá ngoạn mục

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s