Cormorant bắt cá

Cormorant còn gọi là chim cốc

Chim cốc bắt được con cá (hay lươn), phía sau là con chim cốc khác theo đuổi ráo riết để tranh giành mồi.

Bắt cá 2

Lại thêm một con lươn nữa. Hai con chim cốc này khác nhau. Ảnh bên trên chim cốc bắt cá lúc hơn 10 giờ sáng. Tấm ảnh bên dưới vào khoảng 11 giờ.

Giang cánh

Chim cốc có thói quen giang cánh ra để phơi cánh cho khô.

Chim cốc đậu ở bụi rậm gần bờ kênh

2 thoughts on “Cormorant bắt cá”

  1. Thiên nhiên thật thú vị và đa dạng. Cảm ơn cô đã đăng những bức ảnh và viết những lời bổ ích giúp cháu mở mang nhiều về thế giới quanh mình ạ!

    Liked by 1 person

Comments are closed.