Đàn nguyệt, sáo, và trống

Thấy cái video này ở youtube hay quá. Hình ảnh rất đẹp. Thú thật tôi cũng không biết cây đàn này tên gì. Đàn nhị thì kéo qua kéo lại như violin. Cây đàn trong phim gảy phím giống như đàn nguyệt nhưng cái phần bằng gỗ hình tròn nhỏ hơn và trông giống như đàn gáo. Vậy thì nó là đàn gì? À, nó là cây đàn kìm mà đàn kìm lại chính là cây đàn nguyệt.

“Long lanh tiếng nguyệt cầm, tiếng đàn trầm.” Cung Tiến.

2 thoughts on “Đàn nguyệt, sáo, và trống”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s