Chuồn chuồn

Chuồn chuồn

Chuồn chuồn mắc phải nhện vương,
Đã trót quấn quít thì thương nhau cùng!

Trích từ Ca dao trữ tình Việt Nam – Nhà xuất bản Văn Học

Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng,
Em đà có chốn, anh đừng vãng lai.

Trích từ Ca dao Nam Trung Bộ – Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Những câu ca dao về chuồn chuồn ghi lại từ trí nhớ

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

Chuồn chuồn có cánh thì bay,
Có hai thằng nhỏ thò tay bắt mày

Tình yêu mỏng dánh, như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

Bài haiku dưới đây trích từ Haiku III: Summer/Autumn do R. H. Blyth biên soạn

In the evening sunlight,
The faint shadow of the wings
Of the dragonfly

Karo

Nắng chiều chập choạng
Cánh chuồn mỏng manh
Mờ mờ hắt bóng.

NTHH dịch

Con chuồn yên ả bay đi
Tôi thì yên ả những khi là mình
Muốn thanh bình nghĩ thanh bình
Muốn xinh thì dưỡng tâm mình tươi non.

Tác giả: Phạm Thùy Dung.

3 thoughts on “Chuồn chuồn”

  1. Cháu cũng có bài con cóc về chuồn chuồn cô ạ: Con chuồn yên ả bay đi/Tôi thì yên ả những khi là mình/Muốn thanh bình nghĩ thanh bình/Muốn xinh thì dưỡng tâm mình tươi non.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s