Hoa dâm bụt

Hibiscus

Hai đóa hoa dâm bụt hồng ở sân sau nhà nở đầu tiên trong mùa hè năm nay.

In the misty rain
The hibiscus
Make a bright sky
Basho

Trong làn khói mưa mỏng
Đóa dâm bụt màu hồng
Làm sáng cả không trung
NTHH dịch

2 thoughts on “Hoa dâm bụt”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s