Hoa dâm bụt

Hibiscus

Hai đóa hoa dâm bụt hồng ở sân sau nhà nở đầu tiên trong mùa hè năm nay.

In the misty rain
The hibiscus
Make a bright sky
Basho

Trong làn khói mưa mỏng
Đóa dâm bụt màu hồng
Làm sáng cả không trung
NTHH dịch

2 thoughts on “Hoa dâm bụt”

Comments are closed.