Nhìn chung quanh

Great blue heron bay vào vùng tối
Chuồn chuồn xanh đậu trên hoa pond-lily
Hoa khên tông nở như những chùm pháo hoa
Hai con rùa cùng nhìn về một hướng

2 thoughts on “Nhìn chung quanh”

Comments are closed.