Nhìn chung quanh

Great blue heron bay vào vùng tối
Chuồn chuồn xanh đậu trên hoa pond-lily
Hoa khên tông nở như những chùm pháo hoa
Hai con rùa cùng nhìn về một hướng

2 thoughts on “Nhìn chung quanh”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s