Vui mắt

Hoa mallow màu trắng mọc ven bờ kênh
Nghiêng gió
Dâu tằm

Cây này cao lớn, lá răng cưa. Người Mỹ gọi nó là mulberry, wineberry, tùy theo bạn vô tình click vào cái website hay blog nào đó. Google lenz cũng chỉ đoán chừng, chưa chắc đúng. Chắc vì nó cao lớn nên ca dao VN có câu. Anh đi em ở lại nhà, vườn dâu em đốn mẹ già em trông.

Bé bỏng

Con rùa bé lắm, chỉ lớn hơn đồng 25 cents chút xíu.

One thought on “Vui mắt”

Leave a Reply to Mây Bắc Mỹ Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s