Hoa và hạc và bướm

Mallow màu hồng
Hạc trắng

Rose-mallows are blooming;
The widowed heron
Of the old pond.
Shiki

Hoa dâm bụt nở đầy
Con hạc góa ung dung bước
Bên cái hồ xưa cũ.

Bướm đuôi én màu đen
Bướm đuôi én màu vàng

2 thoughts on “Hoa và hạc và bướm”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s