Hoa và hạc và bướm

Mallow màu hồng
Hạc trắng

Rose-mallows are blooming;
The widowed heron
Of the old pond.
Shiki

Hoa dâm bụt nở đầy
Con hạc góa
Bên hồ ngày xưa

Bướm đuôi én màu đen
Bướm đuôi én màu vàng

2 thoughts on “Hoa và hạc và bướm”

Comments are closed.