Hoa và hạc và bướm

Mallow màu hồng
Hạc trắng

Rose-mallows are blooming;
The widowed heron
Of the old pond.
Shiki

Hoa dâm bụt nở đầy
Con hạc góa ung dung bước
Bên cái hồ xưa cũ.

Bướm đuôi én màu đen
Bướm đuôi én màu vàng

2 thoughts on “Hoa và hạc và bướm”

Comments are closed.