Mallows sau cơn mưa

Hoa mallow hồng
Hoa mallow trắng

Vẻ tươi mát của hoa
Không ai ngờ
Đêm qua mưa nặng hạt

2 thoughts on “Mallows sau cơn mưa”

Comments are closed.