Đen trắng đứng bên nhau

Chim cốc và hạc trắng

Đàn hạc trắng tám hay chín con gặp bữa trước, mấy hôm nay không thấy bay thành đàn nhưng vẫn còn một hay hai con thỉnh thoảng gặp trên sông. Nói vậy, nhưng không biết hai con này có phải là hai con trong bầy hạc mấy hôm trước hay không.

Khi hai con hạc trắng bay sà xuống đậu bên cạnh hai con chim cốc thường xuyên đậu ở khúc sông cạn tôi thấy hai con hạc nhỏ bé quá so với chim cốc. Hay nó là cò? Ở đầm nuôi dưỡng chim cuối tiểu bang New Jersey tôi có gặp loại chim người Mỹ gọi là egret. Tò mò mở Wikipedia đọc thêm thì thấy egret cũng thuộc loại heron. Chim cốc mà so với great blue heron rất là nhỏ bé, mà heron trắng lại nhỏ hơn cả chim cốc.

Giá mà loài người cũng có thể sống hòa bình với nhau như hai loại chim này.

Hạc hạ cánh

Rất tiếc ảnh vừa nhỏ vừa mờ. Con hạc trắng ở bên kia sông nên rất nhỏ, ống kính chụp không tới, mà chim bay thì càng khó hơn. Hạc đẹp lúc đang bay, đang cất cánh, nhưng nếu chụp được cảnh lúc hạc đang hạ cánh càng đẹp hơn, vì lúc đó cánh nó giang rộng, xòe ra như cánh quạt, và nó cũng chậm hơn lúc đang bay.

Nhớ câu thơ Tản Đà trong bài Tống Biệt. “Cái hạc bay lên vút tận trời.”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s