Khoảnh khắc

Ó đầu bạc cất cánh

Năm 2016, nghe nói là cảnh sát Hà Lan và Pháp huấn luyện ó đầu bạc để bắt những chiếc drone hoạt động phi pháp. Ó to lớn và bay nhanh nên việc bắt giữ những chiếc máy bay con không người lái là chuyện dễ dàng.

Tôi vẫn theo dõi đôi ó ở Duke Farms. Ó con đã rời tổ, không còn thấy trở lại. Đôi ó thỉnh thoảng đến tổ rất sớm, mặt trời chưa lên. Bắt đầu săn sóc tổ, chỉnh đốn chỗ này chỗ kia có lẽ chuẩn bị cho những đứa con cho năm tới.

Con ong đang tiến đến gần đóa hoa

Hoa này là common evening-primrose, Oenothera biennis,

Bướm đang say sưa hút nhụy

Hoa này là purple loosestrife, tên khoa học là Lythrum salicaria.

Đang đi bất chợt nhìn thấy hoa e ấp trong bóng tối của bụi cây.

Trên mạng nói là hoa Phlox.

One thought on “Khoảnh khắc”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s