Màu sắc của thành phố New York

Tôi có bà chị ở Houston đến chơi. Tôi đưa chị đi xem thành phố New York. Chị đi nhiều lần rồi nhưng mỗi lần đi đều thấy có cái lạ. Đi ngang một tiệm bánh vì nhìn thấy những cái bánh đẹp này ở cửa sổ bằng kính chị vào mua ổ bánh mì làm bằng bột chua. Chị bảo nó không ngon như chị tưởng.

Bánh không biết tên

Ở Ground Zero giờ là nơi tưởng niệm. Lần nào đến tôi cũng thấy có hoa hồng cắm trên những cái tên,

Tưởng niệm

Vào thư viện New York tôi không muốn rời đi, nhưng vì chị muốn đi một vài nơi mà ít thì giờ quá, nên tôi hẹn thầm sẽ quay lại thư viện thành phố New York một ngày nào gần đây. Ra ngoài tôi đi dọc theo Library Walk. Có độ vài chục bảng bằng đồng gắn trên hè phố với nhiều câu văn rất hay.

Library Walk

Trên đường đi về trạm subway thấy tấm tranh treo ở tường kính của một building.

2 thoughts on “Màu sắc của thành phố New York”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s