Hoa tháng Chín

Hôm qua 9/25/2022 tôi đi bộ không mang máy chụp ảnh vì sợ trời mưa. Gặp một số hoa dại còn sót lại. Còn vài tấm nữa nhưng chụp bằng phone xấu quá nên không đưa lên.

2 thoughts on “Hoa tháng Chín”

  1. Đẹp lắm Hà ơi, DT thích lắm.
    Bên này đang là mùa xuân nên trong vườn có nhiều hoa. Thảo có chụp vài tấm hình, bằng mobile phone, cũng muốn đưa lên nhưng không biết làm, vì Thảo kém về việc này lắm. Phải nhờ con cháu đưa vào PC mới được, Bà già 80 mươi tuổi có khác!
    Thăm và chúc Ông Bà Tám hạnh phúc thật nhiều.

    DTQT.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to queadrian Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s