Những con đường thèm đôi chân vui

Những người đi xe đạp trên đường trail Delaware and Raritan
Đường cắt ngang đường trail trong Watchung Reservation
Một góc hồ Surprise trong nắng
Suối Blue Brook
General Store được dùng làm viện bảo tàng của Felt Village
Con đường ngập lá vàng

6 thoughts on “Những con đường thèm đôi chân vui”

Comments are closed.