Nhà hàng xóm Yamadas

Xem phim My Neighbors the Yamadas, thấy có mấy bài thơ haiku nên tôi chép để dành đọc lại.

Joyful laughter breaks
the silence of
an autumn eve
– Basho

Tiếng cười vui phá tan
yên lặng của
chiều thu

A lone figure,
back turned, receding
into the mist
– Santoka

Dáng một người
quay lưng, mờ dần
trong sương mù

A spring shower,
dressed for rain,
talking as they go
– Buson

Mưa xuân tầm tầm rơi
Chuẩn bị y phục cho đúng mùa
Vừa đi vừa trò chuyện

Fleeting dreams,
an octopus making its home in a trap,
a summer moon
– Basho

Giấc mơ ngắn ngủi
Bạch tuộc làm tổ trong cái bẫy
Vầng trăng mùa hè

The scent of plums
on a mountain path,
suddenly dawn
– Basho

Mùi hoa mơ
Trên đường núi
Bình minh lên

Turn toward me
I’m lonely too
The autumn dusk
– Basho

Hãy quay lại bên này
người bên đây cũng thấy cô đơn
Chiều thu

How cruel
A grasshopper trapped under
a warrior’s helmet
– Basho

Thật đắng cay
Con châu chấu kẹt dưới
cái mũ người chiến sĩ

The ocean in spring
the gentle rolling of the waves
all day long
– Buson

Biển mùa xuân
Những đợt sóng hiền hòa vỗ về
suốt ngày

6 thoughts on “Nhà hàng xóm Yamadas”

Leave a Reply to Bà Tám Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s