Nửa vầng trăng

Nửa vầng trăng

Trời thu dần sụp tối
Người hỏi làm thế nào có thể
Giữ nguyên vẹn vầng trăng
NTHH

người đi hồn ngơ ngẩn
chiếc lá nào cào xước đêm thu
nửa vầng trăng đâu rồi?
Sóc

Nửa Vầng Trăng – Ca sĩ Thái Thanh – Nhạc sĩ Châu Kỳ

4 thoughts on “Nửa vầng trăng”

  1. Nhìn hình nhớ câu thơ :
    “Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường.”
    Không biết chắc có phải là trong “chinh phụ ngâm” của Nguyễn Gia Thiều ?

    Liked by 1 person

Comments are closed.