Sương Thu

Mời nghe một bài hát hay. Bài này ở trang Nhạc Của Tui. Cảm ơn chủ web đã cho người nghe download free. Đây là một trong những bài hát tôi thích nghe qua giọng Lệ Thu nhất. Và Đan Áo Mùa Xuân.

Sương Thu – Tác giả Văn Phụng – Giọng hát của Lệ Thu

Mùa thu tàn rồi. Tuần vừa qua ngày nào cũng lạnh, đêm xuống dưới độ đông của nước đá. Tuần này, bắt đầu từ hôm nay và có lẽ cho đến cuối tuần, trời ấm hơn. Bây giờ, gần 10 giờ rưỡi sáng, nhiệt độ bên ngoài đã hơn 50 độ F. Coi như ngày lễ Tạ Ơn người đi dự lễ hay thăm thân nhân sẽ không đến nỗi co ro cóm róm khi đi ra trời lạnh.

Có mấy tấm ảnh chụp cảnh tàn thu. Không còn màu đỏ vàng cam, chỉ có màu nâu đậm và nhạt. Tuy vậy có một số cây lá, và cỏ, vẫn còn xanh.

Tàn Thu

2 thoughts on “Sương Thu”

Leave a Reply to queadrian Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s