Màu xanh

Trái cây sycamore khô trên nền trời

Fragmentary Blue

Why make so much of fragmentary blue
In here and there a bird, or butterfly,
Or flower, or wearing-stone, or open eye,
When heaven presents in sheets the solid hue?

Since earth is earth, perhaps, not heaven (as yet) –
Though some savants make earth include the sky;
And blue so far above us comes so high,
It only gives our wish for blue a whet

Robert Frost

Mảnh vụn màu xanh

Sao lại phải nhiều lời về những mảnh màu xanh
trên một con chim, bướm,
Trên đóa hoa, đá quý đính trên người, hoặc đôi mắt,
Khi bầu trời trải rộng một màu xanh biêng biếc?

Bởi vì đất là đất, có lẽ, không (hay chưa) là trời –
Dù các nhà thông thái gôm cả trời vào đất;
Màu xanh xa vời vợi trên đầu
Chỉ làm cho ta thêm phần ao ước

NTHH dịch

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s