Ảnh cũ

Thác Bản Giốc – Việt Nam
Byodo-in Temple – Nhật Bản
Sonoma Mission – California USA

Mấy hôm nay tôi xem ảnh cũ. Thấy tiếc là mình chụp ảnh thật dở. Tấm nào cũng lem nhem. Nhưng xem ảnh cũ làm tôi có cảm tưởng mình đi du lịch lần nữa cùng một chỗ. Thác Bản Giốc của VN đẹp lẫy lừng xứng đáng là kỳ quan trên thế giới. Tôi muốn được lần nữa đứng trước thác để nhớ lại cảm giác sững sờ mỗi khi chiêm ngưỡng một cái đẹp thật hùng vĩ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s