Chuyện mùa đông

Berries D&R Canal Trail

In the dark forest,
A berry drops
The sound of water
Shiki

Trong rừng sẫm tối
Một quả dâu rơi
Âm vang của nước
NTHH dịch

Lá phong – D&R Canal Trail

Lá phong treo mong manh
Không còn đỏ thắm như ngày nào
Mùa đông đang ngự trị

Nấm khô trên cây ảnh chụp ở Delaware and Raritan Canal Trail

Như những mảnh vỏ sò
Hay nửa chiếc cốc gắn lên cây
Hứng rượu của mùa Đông

2 thoughts on “Chuyện mùa đông”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s