Một ngày mùa đông cuối năm âm lịch

Colonial Park – New Jersey

Tấm ảnh này thật ra chụp vào ngày 14 tháng Giêng năm 22. Năm nay dù có những ngày khá lạnh nhưng may quá từ đầu mùa đông đến giờ vẫn chưa có trận tuyết nào nên cũng đỡ khổ.

Trời mùa đông
Dù nắng tràn
Vẫn lạnh khan.

Năm tháng trôi qua nhanh
Tôi giấu mái tóc bạc
Dưới chiếc mũ len dày.

Con mèo ngồi bên cạnh
Cùng tôi đưa tiễn ngày cuối năm
Như người trong gia đình.


6 thoughts on “Một ngày mùa đông cuối năm âm lịch”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s