Năm mới

New Year’s Day
The beginning of the harmony
Of Heaven and Earth.
– Shiki

Ngày đầu năm
Khởi đầu sự hài hòa
Của trời và đất
.

It is New Year’s Morning;
I think also of the Age
Of the Gods.
– Moritake

Buổi sáng ngày đầu năm
Tôi cũng nghĩ đến tuổi
Của các vị thánh thần
.

11 thoughts on “Năm mới”

   1. Cảm ơn chị. Quyển sách tôi đang đọc về trạng thái Wabi-Sabi cũng có sử dụng Haiku poems. Tôi chưa thật hiểu lắm đoạn này, xinh mạn phép share lại ở đây, hy vọng một ngày nào đó được chị dịch ra, có thể sẽ rõ hơn:

    “Wabi, the unexpected recognition of the faithful “suchness” of very ordinary things, especially when the gloom of the future has momentarily checked our ambitiousness, is perhaps the mood of:

    A brushwood gate,
         And for a lock–
              This snail.
    The woodpecker
         Keeps on in the same place:
              Day is closing.
    “Winter desolation;
         In the rain-water tub,
              Sparrows are walking.”

    Liked by 1 person

    1. Thú thật, tôi xin chịu thua. Zen, cũng như thơ, mỗi khi đọc tôi chỉ cảm nhận lờ mờ, không thể nói là hiểu hoàn toàn, và cũng không chắc mình hiểu đúng.

     Like

Leave a Reply to Java Csharp Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s