Mỗi tuần một bài hát #2

Bài hát Spring Rain – Oscar Dunbar

Mưa ở VN thì mát (hay là ấm) chứ mưa ở Mỹ, cho dù là mưa xuân thì cũng lạnh chết người.

Look of life
The birds are out again
I can feel a change upon the wind
The color of the sky
And the sound of the rain
Coming down, down, down

Mùa xuân, vạn vật thức giấc, cuộc sống lại bắt đầu. Chim ca hót tưng bừng. Ngọn gió tưởng chừng ấm áp hơn. Màu trời cũng thay đổi. Và âm thanh của những giọt mưa xuân rơi đều đặn hiền hòa.

Những đóa thủy tiên đầu tiên dọc theo kênh đào Delaware and Raritan

3 thoughts on “Mỗi tuần một bài hát #2”

Leave a Reply to Bà Tám Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s