Ảnh cũ đi VN năm 2019

Vịnh Hạ Long buổi chiều

Tuy mặt trời còn cao nhưng hơi nước mù mờ khiến cho cảnh vật giống như buổi chiều.

Một nơi nào đó ở Đồng Văn hay Hà Giang tôi không còn nhớ

Lúc chụp tấm ảnh, tôi thầm nghĩ chỉ thấy mây thôi không thấy núi hay cảnh trí gì cả. Trong lòng có chút thất vọng. Nhưng mà bây giờ mới thấy, gặp dịp may trời có mây, chứ đâu dễ gì nhìn thấy mây thấp hơn chỗ mình đứng.

2 thoughts on “Ảnh cũ đi VN năm 2019”

Leave a Reply to queadrian Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s