Mỗi tuần một bài hát #4

Đây là một trong ba đoản khúc về mùa xuân của Antonio Vivaldi. Bài 1 theo điệu Allegro do Anne Akiko Meyers, David Lockington trình diễn với giàn nhạc English Chamber Orchestra. Wikipedia có toàn bộ bốn mùa bản nhạc The Four Seasons (Bốn Mùa) do ban nhạc Air Force của Hoa Kỳ trình diễn.

Vivaldi: Violin Concerto in E, Op. 8/1, RV 269, “The Four Seasons” Spring – 1. Allegro

Kèm theo bản nhạc là bài thơ trích từ Wikipedia. Bản dịch của Amand D’Angour từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, xuất bản năm 2019.

Allegro
Springtime is upon us.
The birds celebrate her return with festive song,
and murmuring streams are
softly caressed by the breezes.
Thunderstorms, those heralds of Spring, roar,
casting their dark mantle over heaven,
Then they die away to silence,
and the birds take up their charming songs once more.

Nhịp nhanh và trong sáng
Mùa xuân đến với chúng ta
Loài chim đón mừng nàng trở lại với bài hát rộn ràng
và những dòng suối reo lời thì thầm
vỗ về bằng những làn gió thoảng.
Bão tố, đến cùng với mùa Xuân, gầm thét
trải màu tăm tối trên bầu trời
rồi chìm dần vào yên lặng
loài chim lại réo rắt với những bài hát đáng yêu của chúng.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s