Hoa đào và con mèo

Mây hoa anh đào nở / Tiếng chuông ấy vọng từ Ueno/ hay Asakusa

looking over my shoulder
all behind was covered
in cherry blossoms
– Chora

Ngoái nhìn sau lưng
mới hay sau quần
dính đầy hoa đào

everyone going into
cherry-blossoms, coming out of
cherry-blossoms
– Chora

Người người đi vào
rừng hoa đào, đi ra khỏi
rừng hoa đào

the world
unseen for three days –
and cherry blossoms!
– Ryota

cõi người ta
không ai nhìn thấy cả ba ngày
vì hoa đào nở!

Mèo này có tên là Già

beneath
the red-blossomed plum tree
a washed cat dries
– Koyabashi Issa

dưới cây
mận hoa đỏ
con mèo rửa mặt xong, hong
.

5 thoughts on “Hoa đào và con mèo”

  1. Đây là con mèo hoang duy nhất cho cô ôm nó đó cháu. Mấy con kia không cho mình đến gần. Có con mèo đen thỉnh thoảng lúc nó đang ăn nó cho cô rờ đầu vuốt lưng nó. Ngoài ra thấy người là bỏ đi ra xa.

   Liked by 1 person

   1. Cháu nghĩ là tụi mèo nó linh tính được mình có thương nó hay không đó cô. Ở chỗ cháu làm cũng có con mèo hoang như vậy. Mấy người không ưa mèo ở công ty gặp nó đều bị nó khè hết. Còn cháu thì được nó cho phép sờ bụng, hehee 😊😊

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s