Bài hát #8

Tối qua mưa lớn. Mưa phải lớn lắm mới được địa phương phát báo động. Vậy mà tôi ngủ chẳng biết gì cả. Sáng nay vẫn còn mưa. Hàng trúc trước nhà ướt đầm và xanh mướt. Mời bạn nghe bài hát Chìm Dưới Cơn Mưa qua giọng hát của Trịnh Công Sơn.

Chìm Dưới Cơn Mưa – Trịnh Công Sơn hát

Đang sẵn nghe nhạc. Thấy mình có bài hát Thành Phố Mưa Bay, Elvis Phương hát. Mời bạn nghe luôn.

Thành Phố Mưa Bay – Elvis Phương hát

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s