Hoa dại của mùa xuân

Những tấm ảnh này toàn là hoa dại cả, chẳng có hoa nào khôn. Mùa xuân, hoa mọc ven đường trail tôi đi bộ.

Hoa forget-me-not còn gọi là hoa lưu ly
Lily the Valley – còn gọi là Đồng Thảo
thuộc họ Aster người ta có tên gọi cho nó nhưng tôi không nhớ.
Rocket’s Dame không biết có tên Việt hay không. Thường gặp hai loại màu trắng và màu tím

2 thoughts on “Hoa dại của mùa xuân”

Leave a Reply to Bà Tám Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s