Fall in Connecticut

Leaves fall from the trees
but words multiply on people
Small red fruits prepare
to stay under the snow and stay red.
The wild games of children
have been domesticated.
On the wall, pictures of winners and losers,
you can’t tell them apart.
The rhythmical strokes of the swimmers
have gone back into the stopwatches
On the deserted shore, folded beach chairs
chained to each other, the slaves of summer.
The suntanned lifeguard will grow pale inside his house
like a prophet pf wrath in peacetime.

Yehuda Amichai

Có con đi lấy chồng

Một người quen có con đi lấy chồng.  Đang ngủ bỗng nhiên thức giấc và nhớ một bài thơ đã được phổ nhạc.  Bài Thơ Vu Quy.  Hình như tác giả của bài này là Tuệ Mai.  Lục mấy quyển thơ thấy có thơ của tác giả Trần Thị Tuệ Mai mà không thấy bài thơ này.  Phạm Duy phổ nhạc mà ông cũng biết làm thơ nên có thể ông thay đổi vài câu trong bài tôi không chắc.  Bài thơ dài nhưng tôi chỉ chép lại mấy câu tôi còn nhớ.

Thôi chăn gối lẻ gửi lại giường xưa
Hương đào ngây thơ ủ dùm cho nhé
Long lanh ngấn lệ điểm má xuân thì
Hương trinh gờn gợn tà áo vu qui

Người xưa thì nói Tiếu tự văn nhân lạc đệ thi.  Khấp như xử nữ vu qui nhật.  Có nhà thơ nào đó đã dịch Cười như chàng trẻ hỏng thi.  Khóc như cô gái lúc đi lấy chồng.  Trong trí nhớ mù mờ của tôi thì hai câu thơ Đường ở vị trí đảo ngược với nhau.  Nhưng để cho đúng thứ tự với hai câu thơ Việt tôi đổi chỗ của chúng.  Người đi lấy chồng thì vui.  Giọt nước mắt ngày xưa có lẽ là thương cha mẹ già quạnh hiu, hay là giọt nước mắt sung sướng được suốt đời bên người mình yêu.  Có mấy ai hiểu được giọt nước mắt của người con gái lúc vu quy. 

Tôi nghĩ người quen này có con đi lấy chồng chắc cũng vừa vui và vừa buồn.  Vui vì con mình có người chia sẻ hạnh phúc.  Một mai mình có qua đời con mình có người thương yêu.  Tụi nó lo lắng săn sóc nhau.  Buồn là con mình đã hoàn toàn thoát khỏi sự thương yêu đùm bọc của mình.  Tóm lại nó không cần mình nữa.  Con người của mình cũng rất lạ đấy nhỉ.  Cái cảm giác mình được cần, mình là một cần thiết trong đời sống của người khác cũng là điều rất cần thiết cho đời sống của mình.  Xin thành thật chia vui và cũng cảm thông nỗi buồn của người quen này.

tôi mang trái tim của em theo bên tôi

i carry your heart with me            

i carry your heart with me (i carry it in
my heart).  i am never without it (anywhere
i go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)
i fear no fate (for you are my fate, my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world, my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than the soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)

ee cummings

Viết tắt của Edward Estlin Cummings, sinh ngày 14-10-1894 và chết ngày 3 tháng 9 năm 1962.  Nhà thơ Mỹ, kiêm họa sĩ, viết tiểu luận, và kịch.  Ông thích viết luông tuồng và không viết hoa ở đầu câu.  Có khoảng 2900 bài thơ đã xuất bản.  Ông được rất nhiều giải thưởng.

tôi mang trái tim của em theo bên tôi

tôi mang trái tim của em theo (tôi giữ nó trong
tim tôi).  Tôi không bao giờ đi đâu mà không mang nó theo (bất cứ nơi nào
tôi đi em cũng đi, em yêu quí; bất cứ chuyện gì
tôi làm cũng là chuyện em làm, cưng ơi)

tôi không sợ hãi định mệnh (bởi vì em là định mệnh của tôi, bé yêu) tôi
chẳng thèm cả thế giới này đâu (bởi vì cô bé xinh ơi, cô là thế giới của tôi, thật thế)
và em là bất cứ hình ảnh nào mặt trăng luôn tượng trưng
và em là bất cứ bài hát nào mà mặt trời hát  

đây là điều bí mật sâu kín nhất mà không ai biết
(đây là cội rễ của cội rễ và mầm non của mầm non
Và bầu trời của bầu trời của cái cây được gọi là cuộc đời; nó mọc
cao hơn tâm hồn người ta có thể hy vọng hay một tư tưởng có thể dấu diếm)
và đây chính là điều kỳ diệu đã giữ khoảng cách của các vì sao

tôi mang trái tim của em (tôi giữ nó trong tim tôi)   

Tạm dịch như thế, người đọc có thể thay đổi chủ từ và túc từ từ em thành anh cho hợp.

 

I saw a Fishpond

I saw a fishpond all on fire
I saw a house bow to a squire
I saw a parson twelve feet high
I saw a cottage near the sky
I saw a balloon made of lead
I saw a coffin drop down dead
I saw two sparrows run a race
I saw two horses making lace
I saw a girl just like a cat
I saw a kitten wear a hat
I saw a man who saw these too
And said though strange they all were true.  

Anonymous

Love and Friendship

Love is like the wild rose-briar,
Friendship like the holly-tree –
the holly is dark when the rose-briar blooms
But which will bloom most constantly?

The wild rose-briar is sweet in spring,
Its summer blossoms scent the air;
Yet wait till winter comes again
And who will call the wild-briar fair?

Then scorn the silly rose-wreath now
And deck thee withh the holly’s sheen,
That when December blights thy brow
He still may leave thy garland green.

Emily Bronté

Nàng đáng yêu như dòng sông

You are lovely as a river
under tranquil skies
There are imperfections
but a music overlays them –

telling by how dark a bed
the current moves
to what sea that shines
and ripples in my thought  

William Carlos Williams

Nàng đáng yêu như dòng sông
Dưới bầu trời yên tĩnh
Cũng có những điều khiếm khuyết
Nhưng âm nhạc đã che đậy  

đoán bằng bóng tối của đáy
dòng nước chảy
về cái biển nào chiếu sáng
và gợn sóng trong tâm tưởng của tôi