Đầu mùa đông

Vivaldi – Four Seasons – Winter

hai con ngỗng và ba con vịt
Hai con ngỗng và ba con vịt
hừng đông
Hừng đông
trơ trụi lá
Trơ trụi

The winter garden,
thinning to a thread, the moon
and an insect’s singing

Basho

Vườn mùa đông
Trăng, mỏng như sợi chỉ
và tiếng hát của muôn trùng