mot-nhac-si-trong-ban-nhac-jazz

Buổi trưa đi xem hòa nhạc jazz ở gần chỗ làm. Ban nhạc jazz có bốn người, trống, kèn, đại hồ cầm và dương cầm. Dương cầm thủ đến trễ. Lần đầu tiên tôi thấy một đại hồ cầm thủ người Á châu chơi trong ban nhạc jazz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s