Ngày tưởng niệm Mục sư King

Mục sư King

Hôm nay ngày lễ Mục sư King nên được nghỉ ở nhà. Ảnh này chụp hồi tháng 3 mùa hoa đào năm 2012. Thường thường cuối năm tôi hay ngẫm nghĩ về những thành kiến của mình, năm nay chẳng biết thì giờ chạy đi đâu mà chẳng có viết gì để thú tội của mình. Hôm trước bác Túy viết bài nhận định thành kiến về người đồng tính luyến ái một hiện tượng của xã hội trong văn học tôi cũng muốn viết vài câu về thành kiến của mình nhưng chắc bận quá nên quên luôn. Continue reading Ngày tưởng niệm Mục sư King