Câu hỏi đầu năm

Tell me, what is it you plan to do
With your one wild and precious life?
MARY OLIVER, “The Summer Day”

Nói đi, bạn tính sẽ làm gì
Với cuộc đời độc nhất, phóng túng và quí giá, của bạn?

Tôi chép đoạn này trong quyển Wild, from lost to found on the Pacific Crest Trail của Cheryl Strayed. Tôi cũng scan 2 trang tôi thấy hay mời bạn đọc.
Wild 196
Trang 196, Cheryl sau một ngày leo núi, uống nước bùn cô đã dùng bơm tay bơm nước vào chai, lọc và khử trùng bằng iodine. Mệt quá cô ngủ quên và tỉnh giấc khi có cảm tưởng hàng trăm bàn tay nhỏ mà mát lạnh sờ lên người cô.
wild 299
Trang trên này, tâm hồn Cheryl trưởng thành hơn vì cô biết tự chế chứ không luông tuồng trong chuyện tình dục nữa.

Thêm một số trích đoạn trong cùng quyển sách.

Quotes from Wild – From Lost to Found on the Pacific Crest Trail
Part One – THE TEN THOUSAND THINGS
The breaking of so great a thing should make a greater crack. WILLAM SHAKESPEARE, “Anthony and Cleopatra”

Part Two – TRACKS
The words are purposes
The words are maps
ADRIENNE RICH, “Diving into the Wreck”

Will you take me as I am?
Will you?
JONI MITCHELL, “California”

Part Three – RANGE OF LIGHT
We are now in the mountains and they are in us. . .
JOHN MUIR, My First Summer in the Sierra

If your Nerve, deny you –
Go above your Nerve –
EMILY DICKINSONS

Part Four – WILD
If I had no roof I made
Audacity my proof
ROBERT PINSKY, “Samurai Song”

Never never never give up
WINSTON CHURCHILL

Part Five – BOX OF RAIN
I am a slow walker, but I never walk back.
ABRAHAM LINCOLN

p. 233 “That was my father: the man who hadn’t fathered me. It amazed me every time. Again and again and again. Of all the wild things, his failure to love me the way he should have had always been the wildest thing of all. But on that night as I gazed out over the darkening land fifty-some nights out on the Pacific Crest Trail, it occurred to me that I didn’t have to be amazed by him anymore.”