Mùa Thu và Halloween

Theo huyền thoại Hy-lạp, Persephone là con gái của Zeus và Demeter. Demeter là nữ thần tượng trưng cho sự phì nhiêu của địa cầu. Zeus hứa gả Persephone cho Hades, chúa tể âm ty, mà không cho Demeter biết. Hades bắt cóc Persephone về làm vợ và nàng trở thành hoàng hậu của thế giới bên kia. Demeter đau đớn vì mất con nên hai tay cầm hai ngọn đuốc lang thang khắp nơi tìm con. Bỏ phế công việc săn sóc quả địa cầu, mùa màng trở nên thất thoát, mặt đất không còn phì nhiêu, cây trái héo úa, thú vật không còn sinh sản, và tử thần khống chế loài người. Zeus, chúa tể của các vị thần, ra lệnh cho Hades phải thả Persephone về với thế giới của người sống. Hades tuân lệnh với một điều kiện là Persephone phải về sống với chồng ba tháng một năm. Thêm vào đó, Persephone vì đã ăn thức ăn của âm ti nên không thể hoàn toàn trở về thế giới của người sống. Khoảng thời gian Demeter tìm con, cây cỏ héo úa, mùa màng tàn tạ, là mùa thu trên mặt đất. Khi Persephone sống với Hades mùa đông ngự trị trên quả địa cầu. Khi Persephone trở về thế giới người sống, đó là mùa xuân cây cỏ đâm chồi.

Thế giới huyền thoại, Zeus tầm bậy tầm bạ ghê lắm. Hades là em của Zeus. Persephone do đó là cháu gọi Hades là chú. Với quyền lực kinh hồn, không ai dám bỏ tù Zeus và Hades về tội loạn luân.