Ảnh Mùa Đông 2

trượt tuyết
Trượt tuyết
tổ ấm
tổ ấm
đùa với tuyết
chút màu xanh còn sót lại
ngóng người bên sông
chờ người bên sông
góc hồ Watchung
một góc hồ Watchung
bờ đá
kè đá
hải âu
hải âu xa xứ
rừng Watchung
chốn vắng
tinh thể tuyết
tinh thể tuyết
chiều đông
ngoài kia tuyết rơi rơi
xương băng
xương băng
nụ hoa tuyết
hoa tuyết
nhà cho chim
lồng chứa thức ăn chim
gốc sồi
lặng lẽ
sân trước nhà
lên đèn
đèn đóng băng
đèn đóng băng

A WINTER MORNING

A farm house window far back from the highway
speaks to the darkness in a small, sure voice.
Against this stillness, only a kettle’s whisper,
and against the starry cold, one small blue ring of flame

Ted Kooser